AVUKAT KADROMUZ

AVUKATLARIMIZ

   

AVUKAT ALPER DOĞMUŞ
İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Mesleği süresince Avrupa Topluluğu Hukuku ve Avrupa Birliği Mevzuatı Eğitim Programlarına katılarak uluslararası hukuk ve uluslararası mevzuatlarının karşılaştırılması çalışmaları yapmıştır. Yine Fikri ve Sınai Haklar üzerine eğitimler almış bu alanda çalışmalar yürütmektedir.

 

   

AVUKAT SUAD SAİD İSMAİL
İlk orta ve lise eğitimini KAHİRE'de tamamladı. Mısır'da Ayn Shams Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre Kahire'de mesleğini sürdürdü, yaklaşık 14 senedir Türkiye'de avukatlığa devam etmektedir. Mesleği süresince Uluslararası Ticaret, Avrupa Topluluğu Hukuku ve Avrupa Birliği Mevzuatı eğitim programlarına katılarak uluslararası hukuk ve uluslararası mevzuatlarının karşılaştırılması çalışmaları yaptı. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Fikri ve Sınai Haklara ilişkin eğitim ve seminerlere katılarak bu alanda da çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda yeminli tercümanlık faaliyetleri yürütmektedir.

 

   

AVUKAT EMREHAN EVERDİ
İlk orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Üniversitelerin Ceza Muhakemeleri Kanunu Eğitim programları, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma, Çapraz Sorgu ve Duruşma Teknikleri Eğitim Programları ve arabuluculuk eğitimlerini tamamladı.

 

   

AVUKAT AYHAN KOYUNCU
İlk orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Gayrimenkul Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

 

   

AVUKAT ŞİRİN ÖZKAN
İlk orta ve lise eğitimini Almanya'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İcra İflas Hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

 

   

AVUKAT KUMSAL ÇİFTÇİ
İlk orta ve lise eğitimini ANKARA'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Enerji Hukuku, Ticaret Hukuku ve sözleşmeler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır.